Molen & molen
begeleidt
teams en
organisaties
in verandering

In een veranderende omgeving staan teams en organisaties steeds voor nieuwe uitdagingen. Hoe kom je tot een duidelijke koers? Hoe betrek je de belanghebbenden? Veranderen is samen leren. Samen met onze opdrachtgevers geven we hier op een inspirerende manier vorm en inhoud aan.

 

Wij richten ons met name op het hoger onderwijs en de publieke dienstverlening. Om een brede blik te behouden werken we af en toe ook graag in andere sectoren.

We ontwerpen en begeleiden

  • heisessies en teamdagen
  • innovatie- en cocreatieprocessen
  • multidisciplinaire samenwerking
  • verandertrajecten / -programma's
  • ketensamenwerking
  • professionaliseringstrajecten / teamleren
  • stuurgroep startups

Meer lezen

hoger
onderwijs

Doelmatigheid en verantwoording zijn eisen die de politiek nu aan het onderwijs stelt. Tegelijk vraagt onderwijskwaliteit om de borging van vakmanschap, reflectie en dialoog. Hoe zorg je dat de mensen om wie het gaat zich op een positieve manier kunnen verbinden met gewenste ontwikkelingen? Meer lezen

publieke
dienstverlening

Werken aan publieke dienstverlening is balanceren. Tussen je passie voor de publieke zaak en strakke financiële en wettelijke kaders. Tussen toenemende eisen van de maatschappij en respect voor de belangen van je eigen medewerkers. Hoe voer je positieve veranderingen door? Meer lezen

over ons

& contact

Molen & Molen is het bedrijf van Michiel en Eva (broer en zus) van der Molen. Meer lezen

Onze opdrachtgevers

Meer opdrachtgevers