Businesscase-
ontwikkeling

Een goede businesscase past op een bierviltje

 

Het ontwikkelen van een businesscase is het ontwikkelen van draagvlak voor een investeringsbesluit. Dat draagvlak heb je niet alleen nodig bij de start van een project of veranderprogramma. Ook daarna zul je nog veel besluiten moeten nemen. Een goede businesscase biedt daarbij een heldere basis voor alle besluitvorming. Een businesscase komt pas echt tot leven als je hem sámen hebt gecreëerd en ook in één zin kunt samenvatten. Zodat iedereen hem begrijpt. En er energie van krijgt.

Met name door de businesscase workshop is het de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam gelukt om met een ongekende snelheid alle bestuurlijke hobbels te nemen voor het realiseren van een gezamenlijke digitale toetszaal. Door in een vroeg stadium alle partijen tot elkaar te brengen hebben we een enorme winst behaald.

Sharon Klinkenberg, voorzitter Focusgroep Digitaal Toetsen Universiteit van Amsterdam

 

Michiels boodschap sprak de deelnemers - young professionals van een grote diversiteit aan afdelingen - erg aan. Door de praktische handvatten konden zij hun eigen goede ideeën omzetten in echte business cases voor het bedrijf.

Lisa van Casteren, commissielid Young Vanderlande, Vanderlande Industries

 

Lees wat andere opdrachtgevers over ons zeggen

Wat is een businesscase

De businesscase van een project of veranderprogramma is de reden waarom de opdrachtgevende organisatie het project doet, dus het waarom, de motivatie, de onderbouwing, de verantwoording of de rechtvaardiging van de investering, ook wel ‘nut en noodzaak’ genoemd. De businesscase is de relatie tussen het project en de belangen of doelen van de organisatie.

Basis voor communicatie

Het ontwikkelen van een businesscase is het ontwikkelen van draagvlak voor een investeringsbesluit. Omdat de businesscase het antwoord is op de waaromvraag van het project (de motivatie) vervult deze een verbindende functie en is deze de basis voor alle communicatie met stakeholders. Dat werkt alleen als je de businesscase eenvoudig, kort en krachtig kunt samenvatten ('op een bierviltje'). 

Meer dan kosten-baten

Een kosten-batenafweging is een financiële afweging bij de start van een project. In een wereld waarin ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen en beïnvloeden is er behoefte aan een breder instrument: de businesscase. De businesscase is een integrale afweging in de context van de strategische belangen van een organisatie die ook na de start van een project wordt gebruikt voor beslissingen tijdens de uitvoering.

Workshops en trainingen

Businesscasemanagement voor managers (1 dag)

 
Voor managers die betrokken zijn bij de besturing van projecten of veranderprogramma's. Onder meer over businesscaseontwikkeling als interactief proces, over het strategisch landschap en belanghebbenden, batenmodellering en bateneigenaarschap, de businesscase in één zin en het gebruik als stuurinstrument.

Businesscasemanagement voor veranderprofessionals (2 dagen)

 
Voor veranderprofessionals. Over het strategisch landschap en belanghebbenden, het creëren van bateneigenaarschap, technieken voor businesscaseontwikkeling en hoe je hier samen met belanghebbenden aan werkt en het gebruik van de businesscase als stuurinstrument.

De businesscase van ons project (1 of meer dagdelen)

 
In deze workshop voor betrokkenen bij een specifiek project of programma kom je samen tot een heldere en gedragen businesscase en doorleef je de konsekwenties hiervan voor prioriteiten, scope en aanpak van het project of programma. Een ideale basis voor effectieve besluitvorming en goede samenwerking.

Lezing/workshop “Zet je businesscase op een bierviltje”

 
In deze inspirerende interactieve lezing kom je tot de essentie van de businesscase. Je gaat naar huis met de businesscase van je eigen project of programma op een bierviltje. En veel zin om daar je voordeel mee te doen. Geschikt voor grote gezelschappen.

Meer informatie

Download Checklist Businesscase Check of een businesscasedocument volledig en goed onderbouwd is.
 
Download Checklist Businesscaseontwikkeling Check of je niets overslaat bij de ontwikkeling van een businesscase.